Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Bodoki- és Baróti hegység, Csókás-Veczer és Csomád-Bálványos  természetvédelmi területek  kezelése
-

A Bodoki-havasok jelzett turistaösvényei

A Bodoki-havasok jelzett turistaösvényeinek térképe

Részletes leírás a         Bővebben>>        gombra kattintva

 

 

1

Angyalos – Tikos – Csomoz – Bodoki-csúcs – Henter-mező – Szárhegy-mező – Borda-tető – Kőmöge – Bálványosi-hágó

Jelzés: sárga sáv * Időtartam: 15 – 16 óra * Nehézség: közepes

Az angyalosi vasútállomásról indulva Angyalost elérve a Maksa-Gidófalva útkereszteződésig követi a műutat, innen északkelet felé indul egy szekérút a hegyen fölfele. A Bábolna-árkot jobb oldalt hagyva nemsokára istállók mellett vezet el. Innen nagyjából északi irányba halad a Jánka-pusztáján keresztül a Tikos-tetőre (760 m), majd a Szemere-tetőre (861 m). Itt balra fordul az út, az erdőbe. Egymást követik a legelős és erdős szakaszok, majd újra jobbra, északkelet irányba kell fordulni, később az Orotvány-puszta (986 m) következik. A gerincút hasonló, jobbra-balra kitérőkkel, erdők és puszták váltakozásával halad a Bodoki-tetőig (1194 m). Innen az út északi irányba folytatódik, fás legelőt szelve át egészen a Torja-hágójáig. Innen erdei emelkedő következik a Bodoki-havasok legmagasabb pontjára, a Kőmögére (1241 m). Állandó ereszkedővel lehet elérni a Bálványosi-hágót.

Track GPS: Angyalos - Bálványosi-hágó, sárga sáv --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Angyalos - Bálványosi-hágó, sárga sáv --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Bodoki-csúcs kerülőút

Jelzés: sárga kereszt * Időtartam: 0,5 óra * Nehézség: könnyű

A jelzés a Zoltán-kútjától kezdődik és jobbra (kelet felől) megkerüli a csúcsot. Közvetlenül a kút (forrás) felett található egy szekérút. Ezt követi majdnem szintben. Kb. negyedóra múlva találkozik a Maksáról (kék kereszt) és Csernátonból (kék háromszög) jövő utakkal, melyekkel együtt érkezik a Mocsár nevű helyre.

Track GPS: Bodoki-csúcs kerülőút, sárga kereszt --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Bodoki-csúcs kerülőút, sárga kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Árkosi vasúti megálló – Gidófalva – Császármező (795m)

Jelzés: kék háromszög * Időtartam: 1,5-2 h * Nehézség: könnyű

A gidófalvi (árkosi) vasúti megállóból indul a jelzés Gidófalva irányába. A falut Étfalvazoltán irányába hagyja el, és az itt levő Peterke-patak feletti hídnál keletre fordul, a völgy szélén halad azon felfele. Az árok felső felétől egy szekérutat követ az ösvény, mely nemsokára beér a tölgyerdőbe. Hamarosan átveszi a tölgy helyét a bükk és egy rövid emelkedő után kiér az út a Császármezőre. Itt csatlakozik a főgerinc-jelzésbe.

Track GPS: Gidófalva – Császármező, kék háromszög --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Gidófalva – Császármező, kék háromszög --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Bálványosi-hágó (940 m) – Hammas-, Bükki- és Vallató fürdők – Utászborvíz

Jelzés: piros kereszt * Időtartam: 0,5 – 1 h * Nehézség: könnyű

Az út a Bálványosi hágón levő pihenőhelytől indul a Zsombor-patak mentén. Hamarosan eléri a Hammas-fürdő medencéjét, majd egy romos házat, mely a régi meleg fürdő gépháza volt. Egy balról jövő kis patak mentén van az ösvénytől távolabb az egykori Bükki-fürdő. A jelzett úton továbbhaladva következik a Vallató. Innen ereszkedik az ösvény az Utászházi borvízhez.

Track GPS: Bálványosi-hágó  – Utászborvíz --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Bálványosi-hágó  – Utászborvíz_piros kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

2

Bodoki vasútállomás – temető – Avas – Vonczmocsár

Jelzés: sárga kereszt * Időtartam: 2 h * Nehézség: közepes

A bodoki vasútállomástól kezdődik és halad a Bodokra vezető aszfaltút mentén. A település központjában jobbra fordul, és megkerüli bal oldalról a ravatalozó házat. Rövidesen az út kettéválik, a jelzett ösvény jobbra vezet. Egy meredek emelkedő után kiér az Avas tetőre. Innen enyhe ereszkedő után egy kényelmes, lassan emelkedő út vezet fel a gerincig, ahol találkozik a sárga sáv jelzéssel.

Track GPS: Bodoki vasútállomás – Vonczmocsár --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Bodoki vasútállomás – Vonczmocsár_sárga kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Bodoki vasúti megálló – bodoki ásványvíztöltő – Zoltán forrás – Bodoki-havasok gerince

Jelzés: sárga kereszt – sárga pont * Időtartam: 3 h * Nehézség: közepes

A bodoki vasútállomásról indul a sárga kereszt,  a falu központjáig. Itt kezdődik a sárga pont jelzés. Bodok falun át elhalad a (most nem működő) ásványvíz-palackozó mellett. Itt a Borvíz-patak közelében kézi szivattyúval működő forrásból lehet friss ásványvizet tölteni. Hosszú erdei emelkedő után kiér az ösvény egy mellékgerincre, ahol jobbra fordulva követi az erdőkitermelő utat. Átvág egy pusztán, majd meredek kaptató következik a Kincsás oldalában. Innen már látható a Bodoki-csúcs (1194 m), melyhez a havasi legelőn keresztül vezet az ösvény. A főgerincet elérve jobboldalt a Zoltán-forrás és egy esztena található.

Track GPS: Bodoki vasúti megálló – bodoki ásványvíztöltő –  Bodoki-havasok gerince --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ--- Bodoki vasúti megálló – bodoki ásványvíztöltő –  Bodoki-havasok gerince_sárga pont --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Oltszem – Oltszemi kezelőközpont – Leánykavár alatt – Sütei-borvíz – Bodoki-legelő – Kincsás-vára (1053 m)

Jelzés: piros háromszög * Időtartam: 3 óra * Nehézség: közepes

A jelzett ösvény Oltszemről, a 12-es nemzeti út és a Malom utca kereszteződéséből indul. Átmegy az Olt hídon, elhalad a „Borvizek Útja” pályázat részeként épített kezelőközpont mellett, és keresztezi a vasúti síneket, majd az erdő alá érve jobbra fordul. 700 m megtétele után balra kanyarodik az út a Sütei-borvíz irányába. A kalákamozgalommal újjáépített borvízfürdőt elhagyva az ösvény az erdőben folytatódik, állandó emelkedő után ér ki a Kincsás-tetőre. A jelzés a tetőt megkerülve vezet fel a várhoz. A vár belső területén jelenleg legelő található.

Kincsás-vár: „A lekerekített sarkú háromszög alakú, mintegy 400×300 méter alapterületű erő­dítmény hossztengelye észak–dél irányú. Falak nyomai nem figyelhetőek meg, a belterületet egy zömök, trapéz átmetszetű földtöltés övezi, melynek külső oldalát árok erődíti. A vár legmagasabb pontján egy nagyméretű gödör található, amelyről azonban nem dönthető el, hogy építmény (torony?) maradványa vagy csak egy nagy­méretű kincskereső gödör. Az 1950-ben lezajló régészeti kutatás átvágta a földtöltést, benne azonban csak egy „szárazon”, habarcs nélkül rakott kőfalazatot talált. Az ekkor talált leletanyag kora vaskori cserepekből állt, középkori lelet nem került a felszínre. Az erődítményt ennek ellenére Háromszék középkori erődítményei közé sorolták, mivel környékéről egy egyenes pengéjű, kétélű kard került elő. A Kincsás-vár egyes vélemények szerint nevét a területén zajló kincskeresés következtében nyerhette. Ez alapján a Kin­csás név a „kincsásás” megrövidült alakja. Az egyetlen várra vonatkozó oklevél, Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1592-ben Gyulafehérváron kiállított adománylevele, a várat Kincsásás vára néven említi. Nem zárható ki az sem, hogy az erődítmény időközben „Kincses”-re rövidülő nevét a helyi nyelvjárást nem ismerő adatgyűjtők „Kincsás”-nak hallották, és így jegyezték le. A várat valamikor az őskor folyamán, a Kr. e. 1. évezred első felében, a korai vaskorban építették. Nem zárható ki, hogy abban az időszakban egy hatalmi központ emelkedett itt, amely egyúttal a Csernáton-patak völgyéből, a Hegyes-tető környékéről kiinduló, a Bodoki-hegységen keresztül az Olt völgye felé haladó útvonalat is ellenőrizte.” 

(Bordi Zsigmond: A Bodoki-hegység várai, Háromszék napilap, 2013. szeptember 7, Sepsiszentgyörgy)

Track GPS: Oltszem  – Kincsás-vára --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Oltszem  – Kincsás-vára_ piros háromszög --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Leányka-tisztás – Leánykavár

Jelzés: piros kereszt * Időtartam: 10 perc *  Nehézség: könnyű

A Sütei-borvíz felé tartó útból ágazik le, melyen elindulva kb. 200 méter megtétele után balra fordulva, az erdõ közt vezet az út a várhoz.

Track GPS: Leányka-tisztás – Leánykavár --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Leányka-tisztás – Leánykavár_piros Kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

3

Málnásfalu vasúti megálló – Herec-vára (705 m) – Kincsás – Zoltán-kútja – Bodoki-tető (1194 m) – Ködmönös (974 m) – Herec-pataka

Jelzés: kék pont * Időtartam: 5 – 5,5 h * Nehézség: közepes

A málnási vasútállomásnál átszeli a 12-es nemzeti utat, azt követi a sorompóig. A szemben magasodó dombon, a Vártetőn van Herecz-vára. Itt kelet felé fordulva a Herec-pataka mellett haladó erőkitermelő utat kell követni. Kis idő múlva az ösvény meredeken kaptat fel a várhoz. A jelzett ösvény a várat középen szeli át és a volt főbejáraton hagyja el. Kis ereszkedő után a hegyláb gerincvonalán újra emelkedik az ösvény, átvisz a Herec-tetőn, majd folytatódik tovább az erdőben. Jobbról belecsatlakozik a piros háromszög jelzés, mely a „Hintó-útján” vezet. Elhagyva a bükkerdőt, fenyvesbe érkezik az ösvény, a Kincsás-tető alá. A piros háromszög jelzés bevezet a várba. A Kincsás alatt csatlakozik hozzá jobbról a Bodokról jövő sárga pont jelzés, elhalad a Zoltán-kútja fölött és itt eléri a gerincjelzést. Tovább vezet a Bodoki-tetőre, majd nyugati irányba elindul lefele egy hegygerincen a Ködmönös-tető irányába. Ezt elérve ereszkedni kezd Málnásfalu felé, a Hegyes-csúcsa után visszafordul a Herec-patak völgyébe. Itt zárul a körút.

Track GPS: Málnásfalu vasúti megálló – Herec-vára (705 m) – Kincsás – Zoltán-kútja – Bodoki-tető (1194 m) – Ködmönös (974 m) – Herec-pataka, kék pont --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ--- Málnásfalu vasúti megálló – Herec-vára (705 m) – Kincsás – Zoltán-kútja – Bodoki-tető (1194 m) – Ködmönös (974 m) – Herec-pataka, kék pont --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Málnásfürdői vasúti megálló – Száldobos-pataka – Egricskő – Hentemezőr – Bodoki gerinc

Jelzés: sárga pont * Időtartam: 4 h * Nehézség: közepes

Az útvonal a málnásfürdői vasútállomáson kezdődik, dél felé tart a vasút mentén levő ösvényen. Az egykori likőrgyárhoz érve átmegy a vasúton, elhalad a gyár mellett, átvezet az Olton levő pallón és kiérkezik az országútra. Azt követi déli irányba amíg eléri a Száldobos-patakát. Itt balra térve követi a patak mentén levő szekérutat. Beérve az erdőbe az út erőteljesebben emelkedővé válik. Elhagyja a völgyet és hamarosan eléri az Egricskő (Prédikáló-kő) sziklatömbjét. Innen a legelőn vezet tovább a Hentermezőig, bekötve a Bodoki-havasok főgerincébe.

Track GPS: Málnásfürdői vasúti megálló – Száldobos-pataka – Egricskő – Hentemezőr – Bodoki gerinc --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Málnásfürdői vasúti megálló – Száldobos-pataka – Egricskő – Hentemezőr – Bodoki gerinc_sárga pont --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

4

Málnásfürdő vasút állomás – Mikóújfalu – Szilas tető (1133 m) – Kövesponk (1135 m) – Baráthegy (1160) – Bojtorjános (1217 m)

Jelzés: piros kereszt * Időtartam: 3,5 – 4 h * Nehézség: közepes

A málnásfürdői vasútállomástól kezdődik a jelzett út, észak felé követi a vasútvonallal párhuzamosan haladó műutat. Elhalad a kőbányák előtt, átkel a vasúton, majd az Olt hídon érkezik Mikóújfaluba. Kiér a 12-es országútra, majd azt követi egy rövid szakaszon északkeleti irányba. Átmegy a Nagypatak hídján és a patak mentén levő utat követi. A faluból kiérve hamarosan az út jobbra tér, elválik a kék kereszt jelzéstől, kikapaszkodik a patak völgyéből. Követi ezt a hegyhátat a Szilas-tetőig. Innen az út lapos tetőn halad tovább keleti irányba, majd egy keskeny gerincen enyhén emelkedő erdős tetőre ér. Ez a Kövesponk (1135 m). Az ösvény a Baráthegy (1160 m) és a Bojtorjános (1217 m) érintésével éri el a gerincjelzést.

Track GPS: Málnásfürdő vasút állomás – Mikóújfalu – Szilas tető (1133 m) – Kövesponk (1135 m) – Baráthegy (1160) – Bojtorjános (1217 m), piros kereszt --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Málnásfürdő vasút állomás – Mikóújfalu – Szilas tető (1133 m) – Kövesponk (1135 m) – Baráthegy (1160) – Bojtorjános (1217 m), piros kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Málnásfürdő vasút állomás – Mikóújfalu – Torja útja – Borda-tető (1198 m)

Jelzés: kék kereszt * Időtartam: 3,5 – 4 h * Nehézség: közepes

A málnásfürdői vasútállomástól kezdődik a jelzett út, észak felé követi a vasútvonallal párhuzamosan haladó műutat. Elhalad a kőbányák előtt, átkel a vasúton, majd az Olt hídon érkezik Mikóújfaluba. Kiér a 12-es országútra, majd azt követi egy rövid szakaszon balra. Átmegy a Nagypatak hídján és a patak mentén levő utat követi. Elhalad a Máltai Szeretetszolgálat tábora előtt, és továbbmegy keleti irányba. Irányát megtartva hamarosan elválik a völgytől. Innen erőteljesebben emelkedik az egykor Torját az Olt völgyével összekötő út. Kb. 1000 m magasságban éri el az erdőt. Innen már közel van a gerincjelzés.

Track GPS: Málnásfürdő vasút állomás – Mikóújfalu – Torja útja – Borda-tető --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Málnásfürdő vasút állomás – Mikóújfalu – Torja útja – Borda-tető_kék kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Torja – Jajdon patak – Herkókert (750-850 m) – Borda tető (1198 m)

Jelzés: kék pont * Időtartam: 3,5 – 4 h * Nehézség: közepes

Az útvonal a torjai községházától indul Bálványos irányába, de a falu végén letér balra. Átvezet a hídon, majd követi a Jajdon völgyét. Kb. 3 km megtétele után kezdődik egy dupla ponttal jelzett kitérő a Begyenkő-patak völgyében, mely felvezet a Herkókert elnevezésű tetőre és utána vissza a futásfalvi Pokolvölgy néven ismert mofettás területre. Útelágazás következik: a bal oldali a Halaság-patak völgyét követi, a jobb oldali a Jajdon-patak völgyét. Utóbbin halad a jelzett út. Ezt követi a gerincjelzésig.

Track GPS: Torja – Jajdon patak – Herkókert – Borda tető --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Torja – Jajdon patak – Herkókert – Borda tető_kék pont --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

5

Maksa vasúti állomás – Eresztevény – Maksa – Csobot-tető (731 m) – Csihányos (868 m) – Berzéte (928 m) – Mikocsa-puszta – Mocsár (1100 m)

Jelzés: kék kereszt * Időtartam: 6 h * Nehézség: közepes

Ez az út a mellékgerinc, mely végig párhuzamosan követi a Besenyő-patakot. Maksa vasúti állomástól indul, rátér a 11-es nemzeti útra (vele párhuzamosan a bal oldalon), melyet Eresztevény érintésével Maksáig követ. Besenyő irányába tart, elhalad a református templom mellett. Innen számítva jobbra a második feltérő, „csordajáró” úton hagyja el a falut, a temető mellett haladva. Nemsokára balról ide csatlakozik a piros kereszttel jelzett út. Erdős-legelős területek váltogatásával halad az ösvény, elérve a Mikocsa-pusztát. Itt csatlakozik a Csernátonból érkező kék háromszöggel jelzett út. Az út tovább a legelőn felfelé halad a főgerincen a Bojtorjános-tetőig (1217 m). Az út északnyugat felé fordul egy legelőn. Ez a Fövényes. Csatlakozik balról a Zoltán-kúttól érkező sárga kereszt, mellyel együtt eléri a főgerincet a Mocsár nevű helyen a Bodoki-tető és a Hentermezeje között.

Track GPS: Maksa vasúti állomás – Eresztevény – Maksa – Csobot-tető – Csihányos – Berzéte – Mikocsa-puszta – Mocsár --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Maksa vasúti állomás – Eresztevény – Maksa – Csobot-tető – Csihányos – Berzéte – Mikocsa-puszta – Mocsár_kék kereszt  --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Dálnok – Kenyérbérc – Csihányos (868 m)

Jelzés: kék háromszög * Időtartam: 6 h * Nehézség: közepes

A jelzés Dálnok község polgármesteri hivatalától indul, követve a patakot. 1,5 km után a Kenyérbérc dombra felkapaszkodó szekérúton halad tovább, innen az erdő között haladva ér fel a Csihányos csúcsra (868 m).

Track GPS: Dálnok – Kenyérbérc – Csihányos  --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Dálnok – Kenyérbérc – Csihányos_kék kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Alsócsernáton – Felsőcsernáton – Ika vára – Gyertyános – Mikócsa puszta – Gyökeres-tető (1087 m) – Főgerinc

Jelzés: kék háromszög * Időtartam: 5,5 – 6 h * Nehézség: közepes

Csernáton község polgármesteri hivatalától indul az útvonal, és követi a községi utat Ika-váráig. A bal oldali úton folytatódik, nem megy át a hídon, hanem továbbra is a patak ugyanazon oldalán marad. Emelkedni kezd a szekérút, és elkanyarodik nyugati irányba. Beér az erdőbe az út, és a kis hegylábat követi a Nagypatak és a Tőr-pataka között. Ez a Gyertyános (985 m). Innen az emelkedő enyhül és kivezet a Mikócsa-pusztára. Bal oldalról ide csatlakozik be a kék kereszt jelzés, mely a mellékgerincet jelzi. Egy kisebb magaslat a Gyökeres tető, majd a Mocsárnak nevezett helyen eléri el az út a Bodoki-tető és Hentermezeje közti nyerget, egyben a főgerincet.

Ika-vára: „A falak által kerített terület hossza 169 méter, míg szélessége a déli oldalon 15 méter, a központi részen 24 méter, az északi végén pedig 15–16 méter. A várat régen a déli oldalról lehetett megközelíteni.(…) A 7,50 méter átmérőjű, 2 méter falvastagságú, 3,25–3,40 méter belső méretű, eredetileg a tetőszerkezettel együtt mintegy 20 méter magas, viszonylag jó állapotban fennmaradt déli öregtorony (a Csonka-torony) a vár leg­ké­sőbb emelt, a már álló várfalhoz ragasztott építménye. A torony hatszintes volt (földszint és öt emelet), és a negyedik szint kivételével fából készült födémek választották el egymástól. A legfelső emeleten a tornyot kö­rülölelő, a falba mélyített gerendákra támaszkodó erkélyszerű védőfolyosó húzódott. A torony bejárata az első emeletről nyílt (a torony körüli feltöltődés miatt ma a földszinten található). Az északi torony helyén jelenleg csak egy nagyméretű, mintegy 22–25 m átmérőjű, a vár belső területénél 2,5–3 méterrel maga­sabb halom található. Okleveles ada­tok hiányában nem tudni, hogy ki lehetett a tu­lajdonosa, de jó eséllyel vehető számításba a torjai birtokát 1307-ben az Apo­rok­nak eladó Udvar fia András.”

(Bordi Zsigmond: A csernátoni Csonka (Ika)-vár, Háromszék napilap, 2013. július 13, Sepsiszentgyörgy)

Track GPS: Alsócsernáton – Felsőcsernáton – Ika vára – Gyertyános – Mikócsa puszta – Gyökeres-tető  – Főgerinc --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Alsócsernáton – Felsőcsernáton – Ika vára – Gyertyános – Mikócsa puszta – Gyökeres-tető  – Főgerinc_kék háromszög --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

Óriáspince – tető – Besenyő - Mellékgerinc 

Jelzés : piros kereszt * Időtartam: 2,5-3 h * Nehézség: közepes

A 11-es országút eresztevényi parkolójánál indul az ösvény a kék kereszttel jelzettből. Egy szekérutat követ, mely lassan emelkedik az Óriáspince-tetőre. Felérve jobbról az évente júliusban megtartott Székely Vágta helyszíne található, majd balra fordulva vezet az ösvény a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának emlékművéhez. A gerendából készült, a tájból már messziről látszó építmény egy jurtát jelképez. Továbbmenve a csúcson egy kunhalom található. A szekérút ereszkedik Besenyő felé, a tó felett átvág egy táborozóhelyként is szolgáló legelőn, majd beérkezik a faluba. Ezen áthaladva a Besenyői-tó szintjére ereszkedik, átvág az azt tápláló patakon és a dombra felkapaszkodva eléri a Bodoki-csúcsra tartó kék kereszt jelzést.

Track GPS: Óriáspince_tető – Besenyő - Mellékgerinc  --- (jobb klikk a linkre a   .gpx útvonal letöltéséhez)

KMZ --- Óriáspince_tető – Besenyő - Mellékgerinc_piros kereszt --- (bal klikk a linkre a   .kmz  letöltéséhez / GoogleEarth)

<< vissza a főoldalra
Eseménynaptár
Időjárás
Hasznos linkek

  

    


 

Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României