Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

COMUNICAT DE PRESĂ 26.02.2016

S-au finalizat planurile de management a cinci arii naturale protejate din județul Covasna

În cadrul proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” s-au realizat planurile de management a cinci arii naturale protejate din județul Covasna. Aceste arii naturale sunt: Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru, Mestecănişul de la Reci.

Realizarea planurilor de management a reprezentat cea mai importantă activitate a proiectului, acestea contribuind la protecția biodiversității și a patrimoniului natural al județului Covasna. Conform legislației în vigoare custozii/administratorii ariilor trebuie să le administreze în concordanță cu planurile de management al ariilor naturale protejate.  
Planurile de management au fost realizate de către firma S.C. MULTIDIMENSION SRL, câştigătorul licitaţiei publice deschise lansate de Consiliul Judeţean Covasna.  Valoarea contractului este de este 627.440 de lei cu TVA. 


După avizarea planurilor de către Agenția pentru Protecția Mediului din Județul Covasna acestea au fost depuse, spre aprobare la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor  în decembrie 2015.  În acest moment se află în derulare procesul de avizare a planurilor. 


Conform planurilor de management ale siturilor, în ariile naturale protejate  pot fi admise pe lângă activităţile ştiinţifice, după caz, activităţi de vizitare, educaţionale organizate. Este permis ecoturismul, agricultura tradițională. Sunt interzise toate activităţile care pot genera poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări asupra speciilor pentru care a fost desemnat situl, este strict interzisă colectarea speciilor pentru care a fost desemnat situl, activități de tip off-road în afara drumurilor amenajate, introducerea de specii alohtone pe teritoriul sitului. Pentru majoritatea activităților  desfășurate în aceste arii, este necesară aprobarea custodelui sau administratorului sitului. 
Planurile de management pot fi consultate și descărcate de pe pagina web a proiectului: www.natcov.ro.


Planurile de management au fost realizate în cadrul proiectului  „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.


Detalii suplimentare puteţi obţine de la dl. Toth Szabolcs Barnabás – Manager de proiect, tel: +40 267 313335, e-mail: tothszabolcs@kvmt.ro, d-na. Madarasi Csilla – responsabil comunicare-informare, tel: +40 267 313335, e-mail: madarasicsilla@kvmt.ro.

<< înapoi la prima pagină
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României