Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci
-

COMUNICAT DE PRESĂ 26.06.2014

Lansarea proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”

Pe data de 26 iunie a avut loc conferinţa de presă de lansare şi prezentarea proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.

În cadrul conferinţei de presă domnul Nagy József vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna a spus că acest proiect este rezultatul unui proces lung de planificare şi perfecționare a cererii de finanţare, dar în final anul acesta în aprilie s-a semnat contractul de finanţare a cărei valoare este 13.109.465,60 lej.

Conform specialistului implicat în pregătire proiectului, domnul Papucs András, acest proiect va fii cea mai mare investiție din judeţul Covasna în domeniul protecţiei naturii. În cadrul proiectului  vor fi realizate cinci planuri de management pentru arii naturale protejate din judeţ, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru şi Mestecănişul de la Reci, se vor inventaria 65 de specii de animale şi plante protejate, şi 11 habitate. Biologii vor inventaria, carta şi evalua starea de conservare a speciilor de importanţă comunitară şi/sau naţională şi vor stabilii măsurile de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a acestor specii şi habitate. Desigur în stabilirea acestor  măsuri trebuie să ţină cont şi de dezideratele proprietarilor de păduri şi terenuri agricole.

O parte importantă a proiectului reprezintă şi informarea, prezentarea planurilor de management locuitorilor şi sensibilizarea populaţiei asupra faptului că utilizare tehnologiei moderne în agricultură şi silvicultură are un impact foarte mare asupra mediului natural şi trebuie luate măsuri speciale pentru protejarea acesteia.

În scopul unei informări corecte se va realiza o pagină de web multilingvă, pliante tematice în mai multe limbi, se vor organiza întâlniri cu elevii şcolilor din mediul rural şi dezbateri cu cetăţenii în cadrul unor forumuri cetăţeneşti. Publicul larg şi turiştii care vizitează judeţul nostru vor putea să se informeze şi la centrul de vizitarea al sitului Natura 2000 Munţii Bodoc-Baraolt în Mestecănişul de la Reci, la noul punct de informare de la Estelnic şi la punctele de informare realizate prin reabilitarea fostelor cantoane de la Hatod şi Bixad.

La baza proiectării centrului de vizitare aflat la intrarea Mestecănişului de la Reci a stat un conac specific zonei noastre. Clădirea centrului va avea la dispoziţie 633mp, şi va cuprinde o sală de expoziţie pentru prezentarea valorilor naturale a zonei Munţii Bodoc-Baraolt, o sală pentru prezentări sau prelegeri, locuri de cazare şi un laborator pentru cercetători precum şi un spaţiu destinat pentru activităţi interactive cu copii. 

Durata proiectului este de 21 de luni, finalizându-se în decembrie 2015. Anul acesta se vor realiza planurile tehnice pentru lucrările de reabilitare şi construcţie, vom începe elaborarea planurilor de management , lucrările de construcţie şi expoziţiile se vor finaliza în 2015.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Detalii suplimentare puteţi obţine de la dl. Toth Szabolcs Barnabás – Manager de proiect, tel: +40 267 311190, e-mail: tothszabolcs@kvmt.ro, d-na. Madarasi Csilla – responsabil comunicare-informare, tel: +40 267 311190, e-mail: madarasicsilla@kvmt.ro.

<< înapoi la prima pagină
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României