Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

COMUNICAT DE PRESĂ 24.10.2014

S-a semnat contractul pentru servicii de proiectare şi asistenţă în cadrul proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pe data de 20 octombrie, la sediul Consiliului Judeţean Covasna s-a semnat contractul de servicii pentru  proiectare tehnică şi asistenţă în cadrul proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”. Executantul contractului este firma E.U. PROJECT CONSULTING SRL, câştigătorul licitaţiei publice deschise lansate de Consiliul Judeţean Covasna.

Obiectul contractului reprezintă elaborarea proiectului tehnic pentru centrul de vizitare pentru situl Munţii Bodoc-Baraolt, situat în Mestecănişul de la Reci, şi punctul de informare pentru siturile Tinovul Apa Roşie şi Tinovul Apa Lină-Honcsok,  aflat în comuna Estelnic, punctul informare pentru situl Ciomad-Balvanyos,  aflat în comuna Bixad, şi punctul de informare pentru situl Munţii Bodoc-Baraolt,  din comuna Băţani.

Odată cu proiectul tehnic se vor elabora proiectul de autorizare al lucrărilor de construcţie şi detaliile de execuţie. După elaborarea şi predarea-primirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, acesta se va înainta Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna în vederea verificării şi avizării, după care se supune aprobării prin hotărâre al Consiliul Judeţean Covasna.

Valoarea contractului este  210.800  de lei cu TVA, iar durata de execuţie a prestării serviciilor de proiectare este de 60 de zile cu începerea prestării serviciilor imediat după primirea ordinului de începere.

Scopul proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” este protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin organizarea managementului ariilor naturale protejate aflate în administrarea/custodia Judeţului Covasna, crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare prin realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului a opt arii naturale protejate aflate pe teritoriul judeţului Covasna, şi este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la dl. Toth Szabolcs Barnabás – Manager de proiect, tel: +40 267 311190, e-mail: tothszabolcs@kvmt.ro, d-na. Madarasi Csilla – responsabil comunicare-informare, tel: +40 267 311190, e-mail: madarasicsilla@kvmt.ro.

<< înapoi la prima pagină
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României