Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Bodoki- és Baróti hegység, Csókás-Veczer és Csomád-Bálványos  természetvédelmi területek  kezelése

Állatok

Madarak

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

Békászó sas (Aquila pomarina)

Darázsölyv (Pernis apivorus)

Kék vércse (Falco vespertinus)

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos))

Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)

Fekete harkály (Dryocopus martius)

Örvös légykapó (Ficedula albicollis)

Kis légykapó (Ficedula parva)

Kis őrgébics (Lanius minor)

Erdei pacsirta (Lullula arborea)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

Császármadár (Bonasa bonasia)

Haris (Crex crex)

Uhu (Bubo bubo)

Uráli bagoly (Strix uralensis)

Európai lappantyú (Caprimulgus europaeus)

Jégmadár (Alcedo atthis)

Hamvas küllő (Picus canus)

Cigányréce (Aythya nyroca)

Tőkés réce (Anas platyrhynchos)

Búbos banka (Upopa epops)

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)

Fekete rigó (Turdus merula)

Fenyő rigó (Turdus pilaris)

Léprigó (Turdus viscivorus)

Kis poszáta (Sylvia curruca)

Mezei poszáta (Sylvia communis)

Kerti poszáta (Sylvia borin)

Kétéltű- hüllő

Sárgahasú unka (Bombina variegata)

Testhossza 4-5 cm, háta szemölcsös egyszínű barnás, szürke vagy olajzöld. A hasoldal bőre sima, feltűnő sárga színű, nagy szürke, fekete vagy szürkéskék foltokkal. Élőhelye iránt nem túl igényes, gyakran időszakos pocsolyákban, kis tavakban fordul elő, a folyóvizeket azonban kerüli. Októbertől március- áprilisig iszapba ásva telelnek. A nyár folyamán többször is petézik. Férgekkel és más kisméretű gerinctelenekkel táplálkozik.

Tarajos gőte (Triturus cristatus

A legnagyobb romániai gőtefaj, a hím 13-14 cm, a nőstények valamivel nagyobbak 16-18 cm. Bőre durván szemölcsös. Feje, nyaka és testoldala sok apró fehéres folttal díszített. Hasa sárga, narancssárga, sötét szabálytalan foltokkal. A hím nászidőben magas, erősen fogazott háti- és faroktarajt hord, melyeket mély bemetszés választ el egymástól. A dúsan benőtt, természetes tájakat kedveli, de gyakran megjelenik mezőgazdasági területeken is. Rovarokkal, férgekkel, meztelencsigákkal, csigákkal, ászkarákokkal, ebihalakkal és ikrával táplálkozik.

Kárpáti gőte (Triturus montandoni)

Mocsári teknős (Emys orbicularis)

Sötét színezetű, ovális páncélú, lapos testfelépítésű teknős. Fején, nyakán és a teknőn számos apró sárga pont, sugár irányú csík figyelhető meg. Haspajzsa világos, szabálytalan, sötét foltokkal tarkított. Lassú folyású vizek és állóvizek lakója, kedveli a napsütötte erdei tavakat, ligeterdőkkel szegélyezett holtágakat. Főként a reggeli és esti órákban aktív. Májusban párzik, a nőstény a tojásokat júniusban- július elején rakja le. Táplálékát gerinctelenek és apró halak alkotják. Téli pihenője októbertől március-áprilisig tart, ilyenkor az iszapba vagy a parti fövenybe ássa be magát.

 

Halak

Gerinctelen

Emlősök

Eurázsiai hód (Castor fiber)

Barna medve (Ursus arctos)

Hiúz (Lynx Lynx)

Európai vidra (Lutra lutra)

Szürke farkas (Canis lupus)

Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii)

Közönséges denevér (Myotis myotis)

Hegyesorrú denevér (Myotis blythii)

Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)

Eseménynaptár
Időjárás
Hasznos linkek

  

    


 

Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României