Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Bodoki- és Baróti hegység, Csókás-Veczer és Csomád-Bálványos  természetvédelmi területek  kezelése

Élőhelyek

Élőhelyek

Édesvízi élőhelyek:

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja

3260 Hínaras patakok

Mérsékeltövi fenyérek és cserjések:

40A0* Kontinentális cserjések

4060 Havasi és boreális cserjések-Alpine and Boreal heaths

Természetes és féltermészetes gyepek:

6120* Száraz meszes homoki gyepek

6230 Fajgazdag szőrfűgyepek

6430* Üde, tápanyaggazdag magaskórósok

6410 Kékperjés láprétek

6440 Ártéri mocsárrétek

6520 Hegyi kaszálórétek

Dagadólápok, átmeneti lápok és rétlápok:

7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok

7110 Dagadólápok

7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek

Erdők:

9130 Szubmontán és montán bükkösök

9110 Mészkerülő bükkösök- Luzulo-Fagetum beech forests

9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)

9170 Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-. Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91V0 Dacikus bükkösök (Symphyto-Fagion)

91D0* Láperdők

Eseménynaptár
Időjárás
Hasznos linkek

  

    


 

Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României