Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Obiective și activități

Obiective și activități

Titlul proiectului: Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciucaş-Dealul Viţelul, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Bálványos şi Mestecănişul de la Reci”

Beneficiar: Consiliul Judeţean Covasna

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Valoarea contractului de finanţare: 13.109.626,16 lei/ 2.968.127,64 Euro.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de Judeţul Covasna în valoare de 903.104,35 lei.

Durata proiectului: 21 luni – aprilie 2014-decembrie2015

Obiectivul general al proiectului este protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin organizarea managementului ariilor naturale protejate aflate în administrarea/custodia Judeţului Covasna, crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare prin realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului a opt arii naturale protejate aflate pe teritoriul judeţului Covasna şi prin acest fel conştientizarea vizitatorilor şi al comunităţilor locale asupra valorilor naturale şi contribuirea la dezvoltarea durabilă a acestora. 

Principalele activităţi:

  • realizarea de cinci planuri de management pentru arii naturale protejate din judeţ: Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru şi Mestecănişul de la Reci;
  • construirea unui centru de vizitare al sitului Natura 2000 Munţii Bodoc-Baraolt în Mestecănişul de la Reci;
  • realizarea a două puncte de informare pentru vizitatorii siturilor Munţii Bodoc-Baraolt, Ciomad-Bálványos prin reabilitarea fostelor cantoane de la Hatod şi Bixad;
  • realizarea unui punct informare prin construirea unei clădiri noi la Estelnic pentru vizitatorii Tinovului Apa Roşie;
  • amenajarea a patru trasee tematice dotate cu observatoare, tăbliţe de informare;
  • activităţi pentru conştientizarea şi informarea publicului: publicitate în presă, panouri de informare, 2 tabere pentru copii şi forumuri cetăţeneşti;
  • achiziţionare de echipament pentru structura de administrare şi îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate;
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României