Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Salvamont

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont este organizat şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Covasna ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, începând cu data de 01 iunie 2012.

Centrul are principalul scop de a asigura managementul şi punerea în valoare a patrimoniului natural al judeţului Covasna.

Centrul are următoarele obiective:

  • îndeplinirea îndatoririlor ce revin consiliului judeţean prin custodia şi administrarea siturilor Natura 2000 şi a ariilor naturale protejate;
  • îmbunătățirea calității vieții în mediul rural;
  • desfăşurarea activităţii de prevenire a accidentelor şi de salvare în munţi;
  • îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Contact:

Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont

52008 - Sfântu Gheorghe
P-ţa Libertăţii, nr. 4
Judeţul Covasna, România
Tel: +40 267 311 190
Fax: +40 267 351 228

E-mail: cjpndrscovasna@gmail.com

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României