Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Arii naturale protejate

Habitate

Munţii Bodoc-Baraolt

Dealul Ciocaș- Dealul Vițelului

 • Mamifere: brebul (Castor fiber)
 • Ambifieni: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), Triton cu creastă (Triturus cristatus)
 • Plante : Stânjenelul (Iris aphylla ssp hungarica)
 • Nevertebrate : Fluturaşul purpuriu (Lycaena dispar rutilus), Albiliţa portocalie (Colias myrmidone)

Mestecănişul de la Reci

 • Mamifere: brebul (Castor fiber)
 • Ambifieni: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), Triton cu creastă (Triturus cristatus)
 • Reptile : Broasca testoasa europeana (Emys orbicularis)
 • Nevertebrate : Fluturaşul purpuriu (Lycaena dispar rutilus), Albiliţa portocalie (Colias myrmidone), Lepidopterul (Maculinea teleius)
 • Plante : Dediţei (Pulsatilla patens), Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa)

Tinovul Apa Rosie

 • Plante: Curechiul de munte (Ligularia sibirica), Angelică de baltă (Angelica palustris)

Tinovul Apa Lina-Honcsok

 • Plante: Curechiul de munte (Ligularia sibirica)

Oltul Superior

 • Mamifere: brebul (Castor fiber), vidra (Lutra lutra)
 • Pești: Avat (Aspius aspius), Mreana vânătă (Barbus meridionalis petenyi), Zvârluga (Cobitis taenia), Zglăvoaca (Cottus gobio), Porcusorul de nisip (Gobio kessleri), Porcusorul de vad  (Gobio uranoscopus), Tiparul (Misgurnus fossilis), Sabiţa (Pelecus cultratus), Boarta (Rhodeus sericeus amarus), Dunăriţa (Sabanejewia aurata)
 • Nevertebrate: Fluturele auriu (Euphydryas aurinia)

Râul Negru

 • Mamifere: brebul (Castor fiber), vidra (Lutra lutra)
 • Ambifieni: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata)
 • Reptile : Broasca testoasa europeana (Emys orbicularis)
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României