Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

"Barza Neagră" Pădureni

-2024-05-27

Traseul are o lungime de 4,4 km şi o diferenţă de nivel de 208 m↑, 208 m↓. Punctul de pornire este situat la malul NV al lacului artificial de la Pădureni, cu coordonatele: N: 45,889188O, E: 25,930871O, alt. 555 m,  -  locaţie unde se poate observa habitatul păsărilor acvatice, (habitat umed). După parcurgerea unui sfert de km în direcţia N, traseul virează spre V şi urcă pe o fâneaţă pe o distanţă de 0,5 km (habitat de pajişti şi agricol), după care intră într-o pădure mixtă de foioase - carpen, fag şi stejar cu o vârstă de 50-100 ani, cu mult lemn mort – habitat ideal pentru speciile de ciocănitoare şi bufniţe, etc. (habitat forestier). Urmează o urcare continuă în pădurea amintită în direcţia NV pe o distanţă de 1,2 km, după ce traseul iese pe o pajiste pe un vârf de deal, alt. 756 m, care este punctul cel mai înalt al traseului (habitat de pajişti şi agricol), cu o panoramă superbă spre munţii Vrancei. De aici treaseul începe să coboară pe o pajiste cu tufărişuri şi arbuşti în direcţia Est. După 1,3 km virează spre Sud şi prin parcurgerea distanţei de 1,1 km se ajunge la punctul de pornire.

Traseul constă din 15 staţii:
1. Panoul de pornire / hartă
2. Barza neagră
3. Rată mare - Raţa roşie - Barza albă
4. Pescăraşul albastru - Acvila ţipătoare mică
5. Vânturelul de seară - Muscarul gulerat - Muscarul mic
6. Ciocarlia de pădure - Sturz de vâsc
7. Buha - Huhurezul mare
8. Ciocănitoarea neagră - Ciocănitoarea sură
9. Ciocănitoarea cu spate alb - Ciocănitoare de stejar
10. Mierlă – Cocoşar – Pupăză / Barza neagră
11. Ierunca – Caprimulgul
12. Sfrânciocul roşiatic - Sfrânciocul cu fruntea neagră
13. Silvie de grădină - Silvie mică
14. Viesparul - Silvie de câmp
15. Cristelul de câmp - Privighetoarea roşcată.

De-a lungul traseului tematic au fost amplasate și 3 ansamble de bănci cu mese.

Track (traseu + staţii) în format .kmz

Track (traseu + staţii) în format .gpx

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României