Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Munţii Bodoc-Baraolt

Planul de management -

Planul de management 

Planul de management al ariei protejate naturale ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor promovate pentru îndeplinirea obiectivelor ariei naturale protejate, el urmând să stea la baza activităţilor custodelui ariei şi al autorității administrației publice locale din spaţiul analizat.

Planul de management poate fi consultat și descărcat aici.

OM 1643/12. 08. 2016 privind aprobarea Planului de management aici

Limita ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt în format   .kmz

 

Specii protejate

Barza albă (Ciconia ciconia)

Barza neagră (Ciconia nigra)

Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina)

Viesparul (Pernis apivorus)

Vânturelul de seară (Falco vespertinus)

Ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos)

Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)

Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius)

Muscarul gulerat (Ficedula albicollis)

Muscarul mic (Ficedula parva)

Sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius minor)

Ciocarlia de pădure (Lullula arborea)

Sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio)

Ierunca (Bonasa bonasia)

Cristelul de câmp (Crex crex)

Buha (Bubo bubo)

Huhurezul mare (Strix uralensis)

Caprimulgul (Caprimulgus europaeus)

Pescăraşul albastru (Alcedo atthis)

Ciocănitoarea sură (Picus canus)

Raţa roşie (Aythya nyroca)

Munţii Bodoc-Baraolt

Situl acoperă în întregime Munţii Baraolt şi parţial Munţii Bodoc, fiind alcătuit pe 70% din suprafaţă din păduri compacte între care se intercalează pajişti şi puţine terenuri agricole cultivate în sistem extensiv. Toate aceste habitate reprezintă zone ideale pentru cuibărirea păsărilor răpitoare şi a berzei negre, dar şi a mai multor specii caracteristice pădurilor de fag.
Situl conservă importante efective populaţionale din 21 de specii protejate la nivel european, dintre care aproape toate sunt cuibăritoare, excepţie făcând vânturelul de seară şi raţa roşie care trec doar în pasaj prin această zonă. Este prezent cu populaţii semnificative cristelul de câmp, declarat specie de interes conservativ global. De asemenea, situl conservă populaţii importante ale următoarelor nouă specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene: acvila ţipătoare mică,viesparul, huhurezul mare, barza neagră, ghionoaia sură, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea
neagră, muscarul gulerat şi muscarul mic.
Alte specii importante din alte grupuri: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), Triton cu creastă  (Triturus cristatus), Tritonul carpatic (Triturus montandoni).

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României