Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Rezultate așteptate

Rezultate așteptate:

 

 • Realizarea de cinci planuri de management pentru arii naturale protejate din judeţ: Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru şi Mestecănişul de la Reci;

    - cinci seturi de câte două hărţi în format GIS cu formele de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului – una pentru fiecare sit

    - cinci seturi de hărţi în format GIS (harta geologică, harta geomorfologică, harta hidrologică, harta preliminară a vegetaţiei, etc) – una pentru fiecare sit.

    - set hărți GIS de distribuție pentru diferitele speciile de interes național și comunitar

    - studii de evaluare a stării de conservare pentru speciile de interes național și comunitar

 • Construirea unui centru de vizitare al sitului Natura 2000 Munţii Bodoc-Baraolt în Mestecănişul de la Reci;

 • Realizarea a două puncte de informare pentru vizitatorii siturilor Munţii Bodoc-Baraolt, Ciomad-Bálványos prin reabilitarea fostelor cantoane de la Hatod şi Bixad;

 • Realizarea unui punct informare prin construirea unei clădiri noi la Estelnic pentru vizitatorii Tinovului Apa Roşie.

 • 4 expoziții realizate, 1 în cadrul centrului și câte unul în cadrul celor 3 puncte de informare

 • Amenajarea a patru trasee tematice dotate cu observatoare, tăbliţe de informare;

 • Realizarea de 8 foișoare și 8 puncte de fotografiere

 • 5 arii protejate delimitate pe teren (Munţii Bodoc-Baraolt, Ciomad-Balvanyos, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Mestecănişul de la Reci)

 • 263 indicatoare aşezate pe drumuri (atât publice cât şi silvice sau agricole) pentru atragerea atenţiei asupra intrării într-un sit Natura 2000/rezervaţie naturală – Bodoc-Baraolt, Ciocaş-Viţelului, Apa Roşie

 • 25 indicatoare aşezate pe drumuri (atât publice cât şi silvice sau agricole) pentru atragerea atenţiei asupra intrării în situl Natura 2000/rezervaţia naturală Mestecănişul de la Reci

 • Conştientizarea şi informarea publicului prin publicitate în presă, panouri de informare, 2 tabere pentru copii şi forumuri cetăţeneşti.

 • Dotarea cu echipamente speciale a structurii de administrare a siturilor şi îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate

 

 

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României