Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Evenimente proprii

Pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Interzicere a accesului cu vehicule motorizate în Mestecănișul de la Reci2017-06-29

Au fost amplasate tăblițe indicatoare de interzicere a accesului cu vehicule motorizate la intrările în aria naturală protejată Mestecănișul de la Reci. În conformitate cu legislația în vigoare este interzisă și constituie contravenție accesul cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafața ariilor naturale protejate. Excepții de la restricția de acces și circulație cu autovehiculele sunt pe drumurile de exploatare sunt proprietarii sau deținătorii de alte drepturi pe terenurile agricole sau forestiere în scopul desfășurării activităților tradiționale, precum și personalul unor instituții aflate în exercițiul funcțiunii.

Acţiune de salubrizare în Mestecănișul de la Reci2017-06-26

La inițiativa CJPNDRS, în colaborare cu Primăria comunei Reci, Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihai Viteazul" al județului Covasna, în data de 23 iunie ac. a avut loc o acțiune de curățenie a ariei naturale protejate Mestecănișul de la Reci. Au participat în jur 60 de persoane. Cantitatea adunată de pe o suprafață mai mare este mai mică decât cele din anii precedenți, în mod optimiști sperând că vom ajunge curând în situația când nu vom mai fi nevoiți să organizăm acțiuni de ecologizare.

Evenimente proprii

S-a finalizat campania de informare și conștientizare asupra valorilor naturale din județul Covasna 

În cadrul proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”  s-a finalizat cu succes campania de informare și conștientizare asupra valorilor naturale din județul Covasna

Campania de informare și conștientizare a fost derulată de împreună cu firma S.C Envirotech SRL în perioada aprilie - noiembrie 2015. 

Înainte și după derularea campaniei de informare și conștientizare s-a realizat câte un raport de cercetare despre nivelul de informare a populației în zonele în care se află situri Natura 2000 despre existența și importanța acestor situri.

Raporturile de cercetare ex ante și ex post s-au realizat de către firma S.C Develo Group Consulting SRL pe baza evaluări unor chestionarelor completate de  locuitorii din zonele a șase situri Natura 2000. 

Raportul de cercetare ex-ante despre campania de informare: Descarcă 

Raportul de cercetare ex-post despre campania de infromare: Descarcă 

 

Sesiuni de informare

Sesiune de informare despre situl Râul Negru - Târgu Secuiesc, 03.04.2015

Sesiune de informare despre situl Oltul Superior - Sfântu Gheorghe, 09.04.2015

Sesiuni de informare despre siturile Apa Roșie și Apa Lină-Honcsok - Poian și Estelnic, 20.05.2015

Sesiune de informare despre siturile Oltul Superior și  Munții Bodoc-Baraolt - Sfântu Gheorghe, 28.05.2015

Sesiune de informare despre situl Munții Bodoc-Baraolt - Bățanii Mari și Baraolt, 02.06.2015

Sesiune de informare despre situl Mestecănișul de la Reci - Reci, 03.06.2015

Sesiune de informare despre situl Munții Bodoc-Baraolt și Oltul Superior - Micfalău, 04.06.2015

Sesiune de informare despre situl Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului - Vâlcele, 09.06.2015

 

Întâlniri de consultare aferente planurilor de management

Întâlnirea de consultare aferentă elaborării Planului de Management al sitului Natura 2000 Râul Negru - Târgu Secuiesc, 03.04.2015

Invitație

Întâlnirea de consultare aferentă elaborării Planului de Management al sitului Natura 2000 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului - Ariușd, 08.03.2015  

Invitație

Întâlnirea de consultare aferentă elaborării Planului de Management al sitului Natura 2000 Oltul Superior  - Sfântu Gheorghe, 09.04.2015

Invitație

Întâlnirea de consultare aferentă elaborării Planului de Management al sitului Natura 2000 Apa Roșie -  Estelnic, 20.05.2015

Invitație

Întâlnirea de consultare aferentă elaborării Planului de Management al sitului Natura 2000 Mestecănișul de la Reci - Reci, 03.06.2015

Invitație 

Pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României