Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

Evenimente proprii

Pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius)2022-03-17

Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ordinul (Piciformes), familia (Picidae)  este o specie larg răspândită în pădurile de foioase, în special cele de stejar şi carpen cu arbori ajunşi la maturitate. Preferă arbori de peste 100 de ani deşi proporţia acestora este mică oriunde în Europa. Lungimea corpului este de 19,5-22 cm şi are o greutate de 50-85 g. Anvergura aripilor este de circa 33-34 cm. Similar rudelor sale, penajul este alcătuit dintr-o combinaţie atractivă de alb, negru şi roşu. Comparativ cu rudele sale are cel mai puţin negru pe faţă. Se hrăneşte în special cu insecte şi larvele acestora din scoarţa arborilor, însă vara consumă şi seminţe şi fructe. Este o specie prezentă în partea centrală şi de sud-est a continentului european. Depinde mai puţin decât celelalte specii de ciocănitori de prezenţa lemnului mort, fiind esenţială prezenţa pădurilor de stejar matur şi a cavităţilor necesare cuibăritului. Construiesc în fiecare an un nou cuib. Se hrăneşte în cea mai mare măsură pe stejari, însă acolo unde există în preajmă copaci cu o esenţă mai moale (mesteacăn, frasin, salcie) îi foloseşte pentru construirea cuibului. Aceste specii cu lemn de esenţă mai moale se descompun mai repede. Înălţimea cuibului variază între 5 şi 20 m. Intrarea este rotundă, de 4-5 cm diametru. Este probabil cea mai sedentară dintre toate speciile europene de ciocănitori. Rareori fac călătorii mai lungi. Femela depune în mod obişnuit 4-8 ouă în lunile aprilie şi mai. Incubaţia durează în jur de 13-15 zile şi este asigurată de către ambii părinţi. Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi şi devin zburători la 22-24 de zile. Rămân în preajma părinţilor pentru încă aproximativ zece zile.
Populaţia europeană este relativ mare 140.000-310.000 perechi, din care în România cuibăresc aporoximativ 20.000-24.000 perechi. În ROSPA0082 trăiescc apoximativ 150-250 de perechi.
Degradarea şi dispariţia pădurilor de stejar şi a celor mixte are un efect semnificativ. Un management prietenos al pădurilor care să asigure o proporţie suficient de mare a arborilor maturi de stejar mai vâstnici de 120 ani este foarte benefic speciei.

Foto: Szabó József

 

„Mesagerii primăverii”2022-03-11

„Mesagerii primăverii”, primele rândunele, se vor întoarce în curând. Le putem face mult rău, dar îi putem ajuta pe acești neobosiți prădători ai insectelor. NU le dărâmați cuiburile și tulburați activitatea, căci ei vor mulțumi omenia noastră prin munca harnică. Îi putem ajuta punând apă curată într-un vas, dar putem chiar încerca să-i invităm la casa nostră de reședință cu un cuib artificial.
Mai pe larg despre realizarea cuiburilor artificiale: https://www.sor.ro/.../info_-prezentare_Cuiburi...


Foto: https://pixabay.com/photos/swallow-nest-young-birds-5212849/

Caprimulg (Caprimulgus europaeus)2022-03-10

Caprimulg (Caprimulgus europaeus), ordinul (Caprimulgiformes), familia (Caprimulgidae). Este  o specie caracteristică zonelor deschise, aride reprezentate de rarişti ale pădurilor de conifere sau de amestec şi în păşuni. Lungimea corpului este de 25-30 cm şi are o greutate de 50-100 g. Aripile sunt lungi, cu o anvergură de circa 53-64 cm. Este o specie prezentă în cea mai mare parte a continentului european. Este o specie teritorială ce îşi protejează teritoriul prin cântecul repetat îndelung. Este monogamă pe o perioadă îndelungată, uneori pe viaţă. Cuibăreşte pe sol, în scobituri de pe pajişti sau la adăpostul copacilor sau tufişurilor. Atunci când este ameninţată la cuib, femela atrage urmăritorul, simulând un comportament ce sugerează că este rănită fie la sol, fie pe o creangă. Cuibul poate fi utilizat mai mulţi ani succesiv. Iernează în Africa. Femela depune 2 ouă. Incubaţia durează în jur de 17-18 zile şi este asigurată în special de femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul.
Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 470.000-1.000.000 de perechi. Populaţia estimată în România este de 12000-15000 de perechi. În ROSPA0082 trăiescc apoximativ 50-60 de perechi.

Degradarea habitatelor şi folosirea pe scară largă a pesticidelor sunt principalele pericole ce afectează specia. Reducerea pesticidelor folosite în agricultură şi un management prietenos al pajiştilor şi pădurilor, cu păstrarea rariştilor, contribuie la conservarea speciei.

Foto: Sas Tibor

Monitorizare2022-03-08

În cadrul monitorizării populației speciilor de păsări protejate, zăpada proaspătă de aseară semnalează numeroase evenimente, arătând biodiversitatea sitului Natura 2000 Mții Bodoc-Baraolt.

Barza albă (Ciconia ciconia)2022-03-04

Barza albă (Ciconia ciconia). Aparţine ordinului (Ciconiiformes), familia (Ciconiidae), este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor mlăştinoase. Este răspândit aproape în toată Europa, Africa de Nord, Asia Mică.
Lungimea corpului este de 100-110 cm, înălţimea corpului este de110-125 cm şi are o greutate de 2,5-4,5 kg. Anvergura aripilor este cuprinsă între 180-220 cm. Adulţii au înfăţişare similară. Se hrăneşte cu broaşte, şoareci, insecte, cârtiţe, pui de pasăre şi iepure, melci, şerpi şi şopârle.
Fiind o specie obişnuită cu prezenţa umană, foloseşte ca suport pentru cuib stâlpii reţelelor de medie tensiune şi coşurile caselor.
Iernează în Africa, populaţia din Europa de Est migrează spre sud prin traversarea Bosforului.
Soseşte la începutul lunii martie din cartierele de iernare. Cuibul este construit de către perechea monogamă şi folosit de mai mulţi ani. Femela depune 3-4 ouă Încubaţia e asigurată de ambii părinţi. După 33-34 de zile, puii eclozează şi sunt hrăniţi de părinţi la cuib timp de 58-64 de zile după care încep să zboare. Mai sunt hărniţi de căte părinţi apoximatv 7-20 zile.
Populaţia estimată a speciei este semnificativă, cuprinsă între 180.000-220.000 de perechi. Populaţia estimată în România este de 4.000-5.000 de perechi. În imediata vecinătate a rezervaţiei ROSPA0082 cuibăresc apoximativ 35-40 de perechi, în localităţile limitrofe cu aria naturală protejată Munţii Bodoc Baraolt.
Electrocutarea păsărilor şi desecarea zonelor umede sunt principalele ameninţări ce afectează specia în zonele de cuibărit din Europa. Instalarea de platforme artificiale pe stâlpii reţelelor de tensiune medie şi izolarea reţelelor electrice pot reduce considerabil mortalitatea acestei specii.

Foto: Szabó József

Pagina: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României