Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Natura 2000 - Pos Mediu

Despre Natura 2000

Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate creată în anul 1992 din necesitatea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării socio-economice.

Astăzi în jur de 800 de specii de plante sunt în pericol de dispariție și majoritatea resurselor piscicole din Europa au scăzut sub limita de siguranță ceea ce face ca Natura 2000 să fie un instrument esențial pentru salvarea capitalului natural.

Declararea siturilor protejate Natura 2000 are la bază două directive ale Uniunii Europene care reglementează modul de selectare, desemnare și protecție a siturilor: Directiva Păsări (1979) pe baza căreia au fost declarate Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) și Directiva Habitate (1992) pe baza căreia au fost declarate Ariile Speciale de Conservare (SCI). Siturile au fost deliminate pe baza identificării științifice a habitatelor și speciilor de pe teritoriul lor.

Secțiunea Natura 2000 în România a fost realizată în cadrul proiectului 17609 SMIS-CSNR "Campanie Națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversitații prin Rețeaua Natura 2000 în România", aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2206 din 07.12.2010, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operational Sectorial (POS) Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii, Domeniul Major de Intervenție 4.1 și implementat de Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) în parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor.

Prezentare POS Mediu

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională.

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României