Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Tinovul Apa Roşie

Planul de management2015-08-25

Planul de management al ariei protejate naturale ROSCI0242 Tinovul Apa Roșie este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor promovate pentru îndeplinirea obiectivelor ariei naturale protejate, el urmând să stea la baza activităţilor custodelui ariei şi al autorității administrației publice locale din spaţiul analizat.

Pe data de 27 august 2015, ora 11.00 a avut loc la Estelnic întâlnirea de consultare cu factorii intersați aferentă acestui plan de management. 

Invitație.

În cursul lunii decembrie 2015 planul a fost depus în vederea aprobării la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), Direcția Biodiversitate. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat planul prin Ordinul nr. 875 din 10.05.2016.

Planul de management poate fi consultat și descărcat aici: 

Planul de management Apa Roșie, partea I.

Planul de management Apa Roșie, partea II.

Fotografii întâlniri de consultare: 

    

Specii protejate

Curechiul de munte (Ligularia sibirica)

Atinge 80-150 cm înălţime. Frunzele bazale şi tulpinile inferioare foarte lung pețiolate, triunghiular ovate sau triunghiular reniforme. Florile de culoare galbenă au inflorescență grupate în raceme lungi. Perioada de înflorire în raza sitului este în luna iulie (eventual începutului lunii august). Habitatele plantei sunt câmpiile înalte de rogoz, mlaștinile cu salcie şi mesteacăn, totodată fânețele.

 

Angelică de baltă (Angelica palustris)

Este o plantă sălbatică foarte rară în flora noastră. Tulpina înaltă de 50-125 cm este erectă, fistuloasă, puternic costată, cu coastele uşor aripate, ramificată în partea superioară. Frunzele sunt în grupuri de câte 2-3. Peţiolul în secţiune transversală are formă de triunghi aripat. Frunzele tulpinale mijlocii sunt uneori trifoliate. Angelica de baltă este în general o plantă bienală, dar câteodată are nevoie de trei ani pentru a înflori. Se formează umbele cu flori numeroase, lung pedicelate. Petalele sunt albe sau alburii, ovate sau rotunjite. Creşte prin fâneţe umede, turboase, mai ales în tufărişuri. 

Trasee turistice

Habitate Tinovul Apa Roşie

7110* Turbării active

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)

91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră

Tinovul Apa Roşie

Este sit Natura 2000 din anul 2007. Situl se află în Munţii Nemira, bazinetul pârâului Apa
Roşie, la o altitudine de 990-1030 m, pe substrat de fliş (gresii). Tinovul din acest sit conservă
trei habitate de turbărie de interes comunitar, dintre care două sunt prioritare pentru conservare,
aflate într-o stare foarte bună de conservare datorită izolării. Se remarcă în sit structura naturală
foarte bine conservată a habitatelor forestiere, reprezentată prin diversitatea mare de vârste şi
dimensiuni, prezenţa unei regenerări naturale de amploare a speciilor arborescente edificatoare
pentru habitat, precum şi prin vigoarea de creştere a pinului silvestru şi a mesteacănului pufos.
Situl este complex, în alcătuirea sa găsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn
pufos, care alternează cu turbării oligotrofe  și mezo-oligotrofe. Pe locurile mai ridicate se
întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Arboretele se caracterizează printr-o mare
variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociațiile de plante erbacee au o
diversitate floristică ridicată.
Turbăriile adăpostesc populații din două specii de interes comunitar, curechii de munte
(Ligularia sibirica)  şi angelica de baltă(Angelica palustris) , amândouă având o stare bună de conservare.

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României