Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Despre proiect

-15.01.2015

„Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciucaş-Dealul Viţelul, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Bálványos şi Mestecănişul de la Reci” este un proiect în domeniul protecției  naturii și va fii cea mai mare investiție  de acest gen din judeţul Covasna.

Beneficiarul proiectului este Consiliul Judeţean Covasna, și este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Valoarea contractului de finanţare este de 13.109.626,16 lei, din care cheltuieli eligibile 9.895.789,52 lei la care se adaugă 2.311.465,60 lei TVA. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de Judeţul Covasna în valoare de 733.307 lei, la care se adaugă 169.064,04 lei TVA.

Obiectivul general al proiectului este protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin organizarea managementului ariilor naturale protejate aflate în administrarea/custodia Judeţului Covasna, crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare prin realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului a opt arii naturale protejate aflate pe teritoriul judeţului Covasna şi prin acest fel conştientizarea vizitatorilor şi al comunităţilor locale asupra valorilor naturale şi contribuirea la dezvoltarea durabilă a acestora.    

În cadrul proiectului  vor fi realizate cinci planuri de management pentru arii naturale protejate din judeţ, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru şi Mestecănişul de la Reci, se vor inventaria 65 de specii de animale şi plante protejate, şi 11 habitate. Biologii vor inventaria, carta şi evalua starea de conservare a speciilor de importanţă comunitară şi/sau naţională şi vor stabilii măsurile de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a acestor specii şi habitate. În stabilirea acestor  măsuri  vor ţine cont şi de dezideratele proprietarilor de păduri şi a terenurilor agricole.

O parte importantă a proiectului reprezintă şi informarea, prezentarea planurilor de management locuitorilor şi sensibilizarea populaţiei asupra faptului că utilizare tehnologiei moderne în agricultură şi silvicultură are un impact foarte mare asupra mediului natural şi trebuie luate măsuri speciale pentru protejarea acesteia.

Durata proiectului este de 21 luni,  și se derulează între aprilie 2014-decembrie 2015.    

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României